VINI RE: Në direktorium do te publikohen vetëm web sajtet në gjuhën shqipe.

Hapi 1: Kontrollo nëse web sajti juaj është i regjistruar në direktoriumin tonë

Hapi i parë është shumë më rendësi, sepse nëse web sajti juaj është i regjistruar në direktoriumin tonë, ju nuk keni nevojë te vazhdoni me tutje. Ju mund të kontrolloni nëse web sajti juaj tashme është i regjistruar në direktoriumin tonë duke përdorur opcionin e kërkimit. Tek kutia e kërkimit shtypni adresën e web sajtit tuaj p.sh www.webfaqja.com dhe nëse në rezultatet e kërkimit shfaqet web faqja juaj, atëherë ju nuk keni nevojë të regjistroni web sajtin tuaj.

Hapi 2: Zgjedhni kategorinë e cila i përshtatet mëse miri web sajtit tuaj
Ju lutemi zgjedhni kategorinë qe i përshtatet mëse shumti web sajtit tuaj. Zgjedhja e kategorisë adekuate na ndihmon qe më shpejtë të rishikojmë linkun tuaj dhe ju ndihmon të tjerëve qe të gjejnë sajtin tuaj në kategorinë adekuate.

Hapi 3: Plotësoni informacionet e domosdoshme
Nëse nuk plotësoni në mënyrë te saktë informacionet e kërkuara për web sajtin tuaj, atëherë web sajti juaj nuk do të regjistrohet në direktoriumin tonë.

Titulli i web sajtit:
Titulli i web sajtit do te shfaqet në direktoriumin tonë kur vizitorët të shfletojnë kategoritë
Adresa e Web sajtit:
Ju lutemi shtypni adresën e plotë URL, P.sh http://www.webfaqja.com