CEO - Congress & Event Organization
CEO-Congress & Event Organization është Kompani private e themeluar në vitin 2000 në Kosovë. Ne promovojmë Biznesin Privat në regjion dhe krijojmë ura lidhëse në mes të Prodhuesit dhe konsumatorit.
http://www.ceokos.com

Panaire - Pjesmarrje ne Panairet gjermane
Ne panairet e medha te organizuara ne Gjermani, ekspozohen prodhime nga me te ndryshmet. Nese deshironi ju mund te jeni pjesemarres ne keto panaire. Perveç kesaj, ne ju ofrojme ndihme dhe ndermjetesim per gjetjen dhe mirembajtjen e kontakteve ekonomike ne tregjet perendimore.
http://www.iliria-agentur.com/panaire.html

Panairi Kosova
Panairi Nderkombetar Kosova - Kosova Internacional Fair.
http://www.panairi-kosova.com