Art Kontakt - Qender Kulturore Shqiptare
Art Kontakt është një qendër kulturore jofitimprurërese që ka si qëllim; organizimin dhe mbështetjen e veprimtarive artistike kulturore në nivel lokal dhe kombëtar, shkëmbimin ndërkombëtar në fushën e artit dhe kulturës, promovimin e trashëgimisë kulturore shqiptare, botime librash dhe nxitjen e debatit mbi politikat kulturore në Shqipëri, bashkëprodhime filma(jo komercialë), dokumentarë artistikë, trajnime mbi menaxhimin e projekteve artistike.
http://www.artkontakt.it

Bashkësia Shqiptare në Zvicër
Bashkësia Shqiptare në Zvicër.
http://www.bshz.ch/

Draudacum
Shoqata e Artistëve Figurativë të Maqedonisë “Draudacum”.
http://www.draudacum.com

Qendra Kulturore Franceze
Qendra Kulturore Franceze është gjuha, kultura dhe bota frankofone, sigurisht në një adres të vetme! Ajo në vete përmban rreth 5000 dokumente: libra të zhanreve të ndryshme, DVD, CD, dhe shtypin francez. Interenet falas për anëtarët e saj. Aksione kulturore përgjatë tërë vitit, takime, konkurse dhe shumë aktivitete të tjera...
http://www.ecf-prishtina.com

Qendra Kulturore Horizontet e Reja
Qendra Kulturore Horizontet e Reja (QKHR) është një shoqatë nismë e një grupi intelektualësh të rinj që synon nxitjen dhe zhvillimin mes të diplomuarve dhe akademikëve në shkollat dhe universitetet e Shqipërisë, Turqisë, Amerikës, Italisë, Anglisë etj.
http://www.horizontetereja.org

QSDAN - Qendra e Studimeve Detare dhe Arkeologjise Nenujore
Qendra e pare kerkimore ne Shqiperi qe studion treshegimine kulturore nenujore dhe trajnon studente, e themeluar qe ne 2001 bashkepunon me Universitetet dhe qendrat kerkimore me prestigjoze ne Shqiperi, Mesdhe, Europe e me gjere.
http://www.qsdan.al

SH.K.A Dardania
Shoqëria Kulturore - Aristike Dardania, shoqëri që vepron dhe kultivon kulturën tonë në diasporë - Zvicër.
http://www.dardania95.ch

Shoqata - Horizontet e Reja
Në të njëjtën kohë, Shoqata ofron ndihmë dhe konsulencë për anëtarët e saj në nevojat e tyre arsimore, profesionale dhe problemet sociale apo ekonomike, duke stimuluar etikën e lartë dhe profesionalizmin në punë si dhe duke ofruar mbështetje ekonomike për studentët e suksesshëm dhe në nevojë. Me qëllim përmbushjen e misionit të saj, shoqata “Horizontet e Reja” gjatë këtyre viteve ka organizuar një sërë aktivitetesh sociale, sportive dhe kulturore, koncerte, programe festive për ditë të caktuara
http://www.horizontetereja.org