Muzeu Kombëtar I Artit Mesjetar Korçë
Muzeu Kombëtar I Artit Mesjetar Korçë është çelur në vitin 1980. Eksponatet dhe fondet e pasura të tij përbëhen nga objekte historike, kulturore e artistike të periudhës mesjetare, që lidhen kryesisht me trashëgiminë e krishterë bizantine dhe pasbizantine. Ikonat, objektet prej guri, koleksioni i objekteve prej metalesh të çmuara, druri të gdhendur, tekstili, letre etj., janë shembuj të një pasurie e larmie vlerash të paçmuara.
http://www.muzeumesjetar.al

QSDAN - Qendra e Studimeve Detare dhe Arkeologjise Nenujore
Qendra e pare kerkimore ne Shqiperi qe studion treshegimine kulturore nenujore dhe trajnon studente, e themeluar qe ne 2001 bashkepunon me Universitetet dhe qendrat kerkimore me prestigjoze ne Shqiperi, Mesdhe, Europe e me gjere.
http://www.qsdan.al