Need4Speed & HomeComputer Service
Need4Speed: Internet Club - Online Games. HomeComputer Service: Servisimin e të gjithë kompjuterave hardware dhe software. Instalimin e sistemeve operative Win98, Win200, WinXP, Vista, Linux, dhe të gjitha llojet e software-ave dhe lojerave. Instalimin dhe mirëmbajtjen e rrjetave për zyre apo shtëpi. Instalimin e internetit nga IpkoNET dhe Cable TV.
http://www.n4s-ks.com