KOSOFT
KOSOFT ju ofron këto shërbime: Web Design & Web Development, Web Hosting & Regjistrim të Domeneve, Online Marketing, SEO - Search Engine Optimization, Promovime dhe Mirembajtje te Web faqeve, Programe aplikative, Flash Animacione, Design & Grafikë, Multimedia, PowerPoint Templates, etj.
http://www.kosoft.eu


Dri-At Studio - Web & Graphic Design
Dri-At Studio - Web Design and Web Development studio.
http://www.driatstudio.com

E-Marketing Prishtina
E-MARKETING PRISHTINA me selinë e saj në Prishtinë, staf professional dhe ne kooperacion me kompaninë Kroate të marketingut YELLOWPAGES-KOSOVO është kompani serioze në fushën e marketingut dhe biznesit që ofron asistence në çdo lëmi të biznesit dhe në formë profesionale. Kosovë. Përbëhemi nga një grup i madh i profesionistëve të fushave dhe profileve të ndryshme biznesore gjithmonë në shërbimin tuaj.
http://www.emarketingprishtina.webs.com/

KOSOFT
KOSOFT ju ofron këto shërbime: Web Design & Web Development, Web Hosting & Regjistrim të Domeneve, Online Marketing, SEO - Search Engine Optimization, Promovime dhe Mirembajtje te Web faqeve, Programe aplikative, Flash Animacione, Design & Grafikë, Multimedia, PowerPoint Templates, etj.
http://www.kosoft.eu