AIC - Albania International Company
AIC është një kompani nderkombëtare që operon me disa partner të rendësishëm në fushën e marketingut botëror, të ndëtimit dhe infranstrukturës. Në departmentin qëndror zhvillohen investimet, prodhime dhe shërbimet kryesore.
http://www.aiclass.eu

CMB
Prodhim Reklame Televizive, 2D Animacione, 3D Animacione, TV Njoftime, Video Xhirime, Realizim Spoti Muzikor, Emisione Televizive, Audio Produksion, Plan Marketingu, Strategji Marktingu, Zhvillim dhe Implementim Kampanje, Këshilla Marketingu, Plan Reklame, Plan Promovimi, Monitorim Medial, Trajnime Marketingu.
http://www.cmbonline.net

PR dhe Marketing
PR Solutions është kompani që merret me çështje të Relacioneve me Publik dhe Marketing. PR Solutions përbëhet nga ekspertë të fushave të ndryshme që kanë njohuri të thella në çështje mediale dhe në tregje. Ekipe profesionale me përvojë do të punojnë së bashku me ju në krijimin e programeve për Relacione me Publik dhe kampanjave të Marketingut.
http://www.pr-solutions.net