Banjat e Dibres Capa
Përveç shërbimeve hotelierike që ofrohen në dy hotelet moderne të Banishtit dhe Kosovrastit, Banjat e Dibrës Capa janë prqendruar veçanërish në shërbimet mjeksore. Ju ofrojme këta lloje të terapive: Hidro terapi, Masazha manuale, Kinezi terapi, Tens terapia, Elektro stimulime, Vakum, Terapi magnetike, Terapi me ultra tinguj, Rryma interferente, Terapi me lazer, Terapi me reze infra të kuqe, Etj.
http://www.bdcapa.com

Shërbimet e Shëndetit Mendor të Kosovës
Shërbime psikiatrike, shërbime psikologjike, shërbime psikosociale, psikoedukimi i familjes, teknika të ngritjes së vetëdijes, vizita shtëpiake, qëndrimi ditor, terapi individuale dhe grupore, aktivitete rehabilituese dhe aktivitete rekreative.
http://www.shendetimendor.org