D3 mobile
D3 mobile - Dukagjini Group Member.
http://www.d3-mobile.com

Dimal Telecom
Telefoni Fikse, Internet Service Provider, Kurse Profesionale, VoIP, Videotelefoni, Videophone, Softphone, USB Phone, SIP Hub, Call Center, etj.
http://www.dimal.al

Eagle Mobile
Eagle Mobile është operatori më i ri i telefonisë celulare që është futur në tregun shqiptar të telekomunikacionit. Me nënshkrimin e kontratës së privatizimit midis qeverisë shqiptare dhe konsorciumit turk të përbërë nga Grupi Çalik dhe Telekomi Turk, konsumatori shqiptar do të përfitoje cilësi te larta shërbimi të besueshëm, teknologjinë më të fundit dhe oferta fantastike!
http://www.eaglemobile.al

IPKO
IPKO është kompania kryesore kosovare për teknologji të informacionit dhe komunikimeve në vend. E themeluar në vitin 1999, IPKO është zhvilluar suksesshëm – nga ofruesi i parë i internetit në mbarë Kosovën – në një ndërmarrje moderne, që ofron diapazon të plotë të shërbimeve dhe përmbajtjes së integruar në komunikime mobile, telefoni fikse, internet dhe media.
http://www.ipko.com

T-Mobile Maqedoni
Mirë se erdhët në botën e mundësive të reja Mirë se erdhët në botën e T-Mobile, njëri nga operatorët celular (mobil) udhëheqës botëror. Tani edhe ju do të ndani shërbimet e njejta novative të cilat tanimë i shfrytëzojnë më shumë se 103 milionë shfrytëzues në botë. T-Mobile i ndjek nevojat e njerëzve në lëvizje çdokund në botë dhe ky emër gjithkund paraqet garancë për cilësi dhe besueshmërisë.
http://www.t-mobile.com.mk

Telekomi i Kosovës
Telekomi i Kosovës është operator publik i licencuar dhe ofruesi i parë i shërbimeve të telefonisë fikse në teritorin e Kosovës. Telekomi i Kosovës është poashtu ofruesi i vetëm publik i licencuar i cili ofron shërbime të internetit si: ADSL, Dial UP, VPN, xDSL (HDSL,SDSL,SHDSL).
http://www.telekomi.net

Vala
Operatori mobil Vala (ish- Vala 900) operon në Kosovë që prej vitit 2000. Që prej atëherë Vala ka kaluar në faza të ndryshme të zhvillimit; përmes rritjes së kapaciteteve, shtimit të numrit të konsumatorëve, ofrimit të vazhdueshëm të shërbimeve, uljen e ëmimeve për shërbimet e ofruara.
http://www.valamobile.com

VIP - Mobilcom Austria Group
Vip është operator celular privat në Maqedoni, anëtar i mobilkom austria group, që numëron më shumë se 16.5 milion shfrytëzues të kënaqur në shtatë vende të rajonit. E njohur si lider në inovacion, me zhvillimin e teknologjive dhe shërbimeve të reja të cilat janë vendosur për herë të pare në tregjet ku janë të pranishëm.
http://www.vip.com.mk/index.php?lang=al&

Vodafone Albania
Vodafone është kompania me rrjetin më të madh të telefonisë celulare në botë. Kjo kompani ka një shpërndarje të rrjetit të saj në 27 vende të botës dhe shtrihet në të 5 kontinentet. Vodafone ka filluar aktiviteti e saj në vitin 1982. Në 31 Mars 2005 Vodafone ka 154.8 milion klientë në mbarë botën. Me zgjerimin e tregut Vodafone arrin të jetë kompania më e madhe në Europe, dhe renditet ndër dhjetë nga kompanitë më të mëdha të botës.
http://www.vodafone.al