ABISSNET
Ne mund t’ju ndihmojmë të zgjidhni shërbimin e duhur për nevojat tuaja. * Lidhje Broadband Wireless * Internet Broadband Biznes * Internet Broadband Familje * Lidhje e Dedikuar * Sistem E-mail * Web - Hosting * WiFi Mobile * Lidhje - Punë në Distancë * Lidhje Ethernet * Lidhje IP VPN * Shërbime Telemetrie
http://www.abissnet.al

Alfa Services
ALFA-SERVICES Sh.p.k. është padyshim partneri më i mirë që ju mund të zgjidhni për nevojat e zyrave tuaja. Ne ofrojmë shërbime nga më të ndryshmet si: * PCs, Laptops, Servers, Photocopiers, Fax machines, Printers, UPS * Active and passive devices for LAN, WAN, MAN, SW etc.: * Telecommunication devices such as: Telephone Exchanges, Modems, Phones etc. * Office equipment as: Tables, File Cabinets, Chairs etc.
http://www.alfaservices.com/shqip/index_shqip.htm

ArdhmeriaNet Internet Solutions
Ne ju ofrojmë shërbimtë plotë dhe profesional duke përdorur teknologjinë më moderne, nga idea gjer te realizimi i plotë. Përmes përsosjes së vazhdueshme dhe përcjelljes së teknologjive, ne ju ofrojmë dizajn maksimalisht kualitativ, me çmime mjaft të volitshme. Përvoja shumëvjeçare në fushën e dizajnit grafik siguron rezultate të mira me garancë.
http://www.ardhmerianet.com

ATI-KOS
Shërbime Interneti, Rrjeta Kompjuterike, Rrjeta virtuale private, VOIP për biznese, Web Aplikacione, Web Hosting, Domain Names, Web Design, Softuer, Programe Aplikative, Siguri te dhënash, Siguri të rrjetave, etj.
http://www.ati-kos.com

CACTTUS
CACTTUS ofron spektër të gjerë të trajnimeve në Teknologjinë e Informacionit (TI) që mund të plotësojë të gjitha kërkesat për trajnim profesional dhe të nivelit të shfrytëzuesit. Cacttus gjithashtu ju ofron kunsulence në shërbimet e teknologjisë informative si dhe krijon dhe zhvillon softuer për nevojat tuaja.
http://www.cacttus.com

CSE
CSE ofron këshillime profesionale në lëmitë: - baza lokale dhe të distribuara të shënimeve, - ueb baza të shënimeve dhe ueb servise - kriptografisë, - sigurisë së shënimeve, - smart kartelave, - RFID, - kontrllimin dhe sigurimin e qasjes fizike, - e-Shërbimeve (e-Government, e-Commerce, e-Health etj.), - zgjidhje softuerike për përkujdesje shëndetsore, - rrjetave kompjuterike, - zgjidhje të dedikuara softuerike, - harduer të dedikuar për procese industriale, si dhe - menaxhment të projekteve softuerike.
http://www.cse-ks.com

Dimal Telecom
Telefoni Fikse, Internet Service Provider, Kurse Profesionale, VoIP, Videotelefoni, Videophone, Softphone, USB Phone, SIP Hub, Call Center, etj.
http://www.dimal.al

Domank.Net
design media network, kompania jone eshte e ndar ne keto 3 departamente kryesore. Ne ju ofrojme produktet te ndryshme si: web hosting, domains, resellers, web design, photoshoting, vizitkarta, graphics, logo, video, marketing, ilustrime, design, reklama, rrjeta te ndryshme kompjuterike, servera, rootera, kalendar, flyer, poster, e shum ee shume te tjera, ju mirepresim !
http://www.domank.net

FIBERNET KS
Distribuimi, projektimi, shitja, përkrahja dhe trajnimi profesional për prodhimet e liderëve botëror në lëminë e rrjetave dhe telekomunikimeve.
http://www.fibernet-ks.eu

Freelance Kosova
IT Sherbime, Web Zhvillim dhe Dizajnim, Mirembajtje, Domain Name, Hosting, Hosting Falas, E-mail Adresa, etj
http://www.freelance-ks.com

Shko tek faqja: 1 2 3