INET
Shitje dhe instalim e sistemeve të sigurimit - alarme të vjedhjes dhe të zjarrit, videovëzhgim me kamera/CCTV, kontrollë e qasjes, video/interfoni, alarme të artikujve - kundër vjedhjes në dyqan etj. Sisteme për fikje automatike të zjarrit me gas. Instalime të rrjeteve kompjuterike dhe telefonike. Centrale telefonike VoIP. Shitje dhe instalim i komponenteve për automatikë industriale të prodhuesit japonez OMRON.
http://www.inetkosova.com

WEST ALARM
West Alarm (Prizren) ofrojme shitje dhe sherbime te sistemeve te sigurimit...projektime, instalime, montime dhe mirembajtje te sistemeve te sigurimit. Jemi distributor te autorizuar te firmave Paradox, Avtech dhe Samsung. Ofrojme keto sisteme: Sisteme per mbikqyrje me videokamera (CCTV) Sisteme alarmuese kunder vjedhjes dhe thyerjes Sisteme per lajmerimin e hershem te tymit dhe te zjarrit Sisteme te interfonise Sisteme te videofonise Sisteme te kontrollit te qasjes (access control)
http://www.westalarm.net