ABCom - Albanian Broadband Communication
ABCOM është kompania kryesore në fushën e komunikimeve në Shqipëri dhe provideri i parë, i cili ka zbatuar teknologjinë dixhitale në Shqipëri dhe është Novator dhe lider në ofrimin e shërbimeve të cilësisë së lartë dixhitale, bazuar në teknologjitë më të fundit si: Fiber Optike, ADSL+2, aDSL, Wireless , karta telefonike, etj
http://www.abcom.al

DAXA electronic
DAXA electronic është njëra nga kompanitë më të suksesshme kosovare në lëmine e Teknologjisë Informative dhe Pajisjeve Elektronike, e bazuar në eksperiencën më se 15 vjeçare të stafit udhëheqës. Çelësi i suksesit të kompanisë sonë është kombinimi i suksesshëm i përvojës,shërbimeve të mira dhe kualitetit të produkteve, me çka DAXA electronic ka bërë emër.
http://www.daxaelectronic.com

DigitALB
DigitALB, filloi transmetimet më 15 Korrik 2004, si një ndër të parat platforma Digitale tokësore në Europë, duke shënuar dhe ndryshimin më të madh në historinë e transmetimeve televizive shqiptare, madje edhe në një koncept më të gjerë rajonal, me një larmi programacioni dhe interaktivitet përmes transmetimeve televizive.
http://www.digitalb.al

INET
Shitje dhe instalim e sistemeve të sigurimit - alarme të vjedhjes dhe të zjarrit, videovëzhgim me kamera/CCTV, kontrollë e qasjes, video/interfoni, alarme të artikujve - kundër vjedhjes në dyqan etj. Sisteme për fikje automatike të zjarrit me gas. Instalime të rrjeteve kompjuterike dhe telefonike. Centrale telefonike VoIP. Shitje dhe instalim i komponenteve për automatikë industriale të prodhuesit japonez OMRON.
http://www.inetkosova.com