Fabrika e Kabllove Prizren
Si rezultat i punës shumëvjeqare në fillim të vitit 1968 si dyqan i pavarur tregtar, pastaj në vazhdim prej vitit 1990 si ndërrmarje prodhuese qarkulluese e shërbyese "AFION" e cila është marrur me ekzekutimin e punimeve të instalimeve elektrike, rrjetave energjetike si dhe shitjen e materialit elektroenergjetik me shumicë e pakicë e deri më 2006 kur u formua fabrika për prodhimin e kabllove "Prizreni" e cila prodhon të gjitha kabllot e instalimeve elektrike deri më 4x16mm2 me tendencë të rritjes së mundësisë për prodhimin e kabllove energjetike nga Bakri dhe Alumini deri me 4x240mm2.
http://www.fkpcable.com

INET
Shitje dhe instalim e sistemeve të sigurimit - alarme të vjedhjes dhe të zjarrit, videovëzhgim me kamera/CCTV, kontrollë e qasjes, video/interfoni, alarme të artikujve - kundër vjedhjes në dyqan etj. Sisteme për fikje automatike të zjarrit me gas. Instalime të rrjeteve kompjuterike dhe telefonike. Centrale telefonike VoIP. Shitje dhe instalim i komponenteve për automatikë industriale të prodhuesit japonez OMRON.
http://www.inetkosova.com

Komtel Project Engineering
Komtel Project Engineering është lider në Kosovë në lëminë e Teknologjisë Informative dhe Komunikimeve si dhe në atë te Inxhinierisë Elektrike dhe Automatikës.
http://www.komtelpe.com

NPT RIMA
"NPT RIMA" është ndërrmarja private kryesore kosovare për furnizimin në sektorin e energjetikës, veglave dhe marketingut, e themeluar në vitin 2000 "NPT RIMA" është zhvilluar suksesshëm në një ndërmarrje moderne, që ofron diapazon të plotë të shërbimeve dhe përmbajtjes së integruar në (Enxhiniering).
http://www.rima-ks.com

Standard
Projektim, Ngrohja qendrore, Punët tokësore, Instalimi i ujit dhe kanalizimeve, Ndërtimi i rrugëve, Punët e betonit, Punët muratuese dhe fasadat, Instalimet elektrike, Agjustatorë, etj.
http://www.standard-pr.com