AMADEUS GROUP S.A.
Eshte shoqeri anonime pa oferte publike, themeluar ne vitin 1997,e instaluar fillimisht ne Shqiperi, duke pasur objektiv shtrirjen e filialeve te veta ne vende te ndryshme te ballkanit si Kosove,Maqedoni, Bosnje ,Mali i Zi etj.Qellimi i instalimit te shoqerise Amadeus Group ne Shqiperi ishte furnizimi i alternativave ne sigurimin me Energji Elektrike ne menyre te panderprere dhe te pavarur per korporatat elektro-energjitike, institucionet e ndryshme shteterore dhe ndermarrjet e sherbimit publik.
http://www.amadeus-group.com

Komtel Project Engineering
Komtel Project Engineering është lider në Kosovë në lëminë e Teknologjisë Informative dhe Komunikimeve si dhe në atë te Inxhinierisë Elektrike dhe Automatikës.
http://www.komtelpe.com