Travel Health Insurance
Incoming Travel Health Insurance është Broker i licencuar nga BQK ( Banka Qendrore e Kosovës). Produkti ynë kryesor është Sigurimi i Shëndetit në Udhëtim dhe vlenë për shtetet që kan nënshkruar marrveshjen Shëngen si dhe vende të tjera.
http://incominghealthinsurance.com