Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Shqipëri
Web faqja zyrtare e Komisionit Qendror te Zgjedhjeve në Shqipëri.
http://www.cec.org.al

Kuvendi i Republikës së Shqiperisë
Faqja kryesore e Kuvendit të Republikës së Shqipërisë me informacione për deputet, kushtetuten e grupet parlamentare
http://www.parlament.al

Ministria e Arsimit dhe Shkencës e Republikës së Shqipërisë
Faqja Zyrtare e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës. Informata lidhur me arsimin dhe shkencën si dhe veprimtari të ndryshme arsimore në Shqipëri.
http://www.mash.gov.al

Ministria e Financave e Shqipërisë
Faqja zyrtare e MFSH me informacione nga ekonomia dhe treguesit e saj për Shqipërinë.
http://www.minfin.gov.al

Ministria e Integrimit Europian
Mirëserdhët në faqen e internetit të Ministrisë së Integrimit! Kryefjala e të gjitha informacioneve që hidhen në këtë web site është Integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ky është misioni i madh, objektivi strategjik i qeverisë shqiptare, ku unë bëj pjesë dhe, padyshim dhe i Ministrisë së Integrimit që unë drejtoj. Ky objektiv ka gjetur në çdo kohë mbështetjen e Parlamentit Shqiptar dhe të opinionit të gjërë publik.
http://www.mie.gov.al

Ministria e Mbrojtjes se Shqiperisë
Faqja zyrtare e MMSH, Forcat e Armatosura dhe Arsimi Ushtarak.
http://www.mod.gov.al

Ministria e Puneve Publike, Transportit dhe Telekomunikacionit
Faqe zyrtare e MPPTT të Shqipërisë.
http://www.mpptt.gov.al

Ministria e Punëve të Jashtme te Shqipërisë
Web faqja zyrtare e Ministrisë së Punëve të Jashtme.
http://www.mfa.gov.al