KOSOFT
KOSOFT ju ofron këto shërbime: Web Design & Web Development, Web Hosting & Regjistrim të Domeneve, Online Marketing, SEO - Search Engine Optimization, Promovime dhe Mirembajtje te Web faqeve, Programe aplikative, Flash Animacione, Design & Grafikë, Multimedia, PowerPoint Templates, etj.
http://www.kosoft.eu


ADVmediaHOUSE
ADVmediaHOUSE është agjension marketingu i cili merret me përpilimin e planeve dhe strategjive të marketingut, me ekzekutimin e këtyre strategjive dhe me zhvillimin e prodhimin e materialeve të ndryshme të marketingut.
http://www.advmediahouse.com

AmpAStudio.Com
AmpAStudio.Com - Web Design | Web Development | IT Services|Programe Menaxhimi | Graphic Design.
http://www.ampastudio.com

ArdhmeriaNet Internet Solutions
Ne ju ofrojmë shërbimtë plotë dhe profesional duke përdorur teknologjinë më moderne, nga idea gjer te realizimi i plotë. Përmes përsosjes së vazhdueshme dhe përcjelljes së teknologjive, ne ju ofrojmë dizajn maksimalisht kualitativ, me çmime mjaft të volitshme. Përvoja shumëvjeçare në fushën e dizajnit grafik siguron rezultate të mira me garancë.
http://www.ardhmerianet.com

ATI-KOS
Shërbime Interneti, Rrjeta Kompjuterike, Rrjeta virtuale private, VOIP për biznese, Web Aplikacione, Web Hosting, Domain Names, Web Design, Softuer, Programe Aplikative, Siguri te dhënash, Siguri të rrjetave, etj.
http://www.ati-kos.com

BesartBajrami - Blog Personal, KOSOFT, SEO
Blog personal, te rejat e fundit nga KOSOFT dhe rrjeti i faqeve ne kuader te kesaj kompanie. Informacione per SEO, internet marketing, keshilla per webmaster, etj.
http://besart.blog.al

CACTTUS
CACTTUS ofron spektër të gjerë të trajnimeve në Teknologjinë e Informacionit (TI) që mund të plotësojë të gjitha kërkesat për trajnim profesional dhe të nivelit të shfrytëzuesit. Cacttus gjithashtu ju ofron kunsulence në shërbimet e teknologjisë informative si dhe krijon dhe zhvillon softuer për nevojat tuaja.
http://www.cacttus.com

CSE
CSE ofron këshillime profesionale në lëmitë: - baza lokale dhe të distribuara të shënimeve, - ueb baza të shënimeve dhe ueb servise - kriptografisë, - sigurisë së shënimeve, - smart kartelave, - RFID, - kontrllimin dhe sigurimin e qasjes fizike, - e-Shërbimeve (e-Government, e-Commerce, e-Health etj.), - zgjidhje softuerike për përkujdesje shëndetsore, - rrjetave kompjuterike, - zgjidhje të dedikuara softuerike, - harduer të dedikuar për procese industriale, si dhe - menaxhment të projekteve softuerike.
http://www.cse-ks.com

CYBERSPACE Computer Company
Sajt per Teknologjine Informative. Çdo dite lajme te reja, çdo jave artikuj e softver te rinje. Gjithashtu edhe forumi per diskutime ne tema te Teknologjise Informative. Kompania Kompjuterike Cyberspace Peje Kosove.
http://www.cyberspace-ks.com

DataProgNet
N.Sh. "DataProgNet" është një ndërmarrje inxhinieriko-kompjuterike e themeluar më 14.05.2004 me numër të biznesit 70150593, ku veprimtarin e vet e ushtron nga data 01.07.2004 me lokacion në Rrugën Rexhep Bislimi në Ferizaj. DataProgNet është rritur të bëhet lider në fushën e teknologjisë informative. Barazimi në strategjinë, mendojmë globalisht dhe veprojmë lokalisht ka ndikuar në zhvillim të vrullshëm të DataProgNet-it.
http://www.dataprognet.com

DCE - Development Consulting & Engineering
Development, Consulting & Engineering apo shkurtimisht DCE është një firmë që ofron ekspertizë në konsulencë për shërbimet e mëposhtme: Konsulencë Menaxheriale, Burime Njerëzore & Trajnime, Inxhinieri dhe Këshillim në Teknologjinë e Informacionit si dhe Konsulenca ligjore për klientët e saj brenda dhe jashtë vendit.
http://www.dce-group.com

Shko tek faqja: 1 2 3 4