KOSOFT
KOSOFT ju ofron këto shërbime: Web Design & Web Development, Web Hosting & Regjistrim të Domeneve, Online Marketing, SEO - Search Engine Optimization, Promovime dhe Mirembajtje te Web faqeve, Programe aplikative, Flash Animacione, Design & Grafikë, Multimedia, PowerPoint Templates, etj.
http://www.kosoft.eu


ATI-KOS
Shërbime Interneti, Rrjeta Kompjuterike, Rrjeta virtuale private, VOIP për biznese, Web Aplikacione, Web Hosting, Domain Names, Web Design, Softuer, Programe Aplikative, Siguri te dhënash, Siguri të rrjetave, etj.
http://www.ati-kos.com

CACTTUS
CACTTUS ofron spektër të gjerë të trajnimeve në Teknologjinë e Informacionit (TI) që mund të plotësojë të gjitha kërkesat për trajnim profesional dhe të nivelit të shfrytëzuesit. Cacttus gjithashtu ju ofron kunsulence në shërbimet e teknologjisë informative si dhe krijon dhe zhvillon softuer për nevojat tuaja.
http://www.cacttus.com

CSE
CSE ofron këshillime profesionale në lëmitë: - baza lokale dhe të distribuara të shënimeve, - ueb baza të shënimeve dhe ueb servise - kriptografisë, - sigurisë së shënimeve, - smart kartelave, - RFID, - kontrllimin dhe sigurimin e qasjes fizike, - e-Shërbimeve (e-Government, e-Commerce, e-Health etj.), - zgjidhje softuerike për përkujdesje shëndetsore, - rrjetave kompjuterike, - zgjidhje të dedikuara softuerike, - harduer të dedikuar për procese industriale, si dhe - menaxhment të projekteve softuerike.
http://www.cse-ks.com

Ilir Kosova
Shitje dhe servisim te teknologjise informative si: Konica Minolta, Canon, HP, Benq, Olivetti, IBM Lenovo, Solucione Hardwerike dhe Softwerike.
http://www.ilir-ks.com

ISOFTT
ISOFTT eshte kompani me seli ne Prishtine e themeluar ne vitin 2006 nga nje grup ekspertesh me pervoje mbi dhjete vjecare ne dizajn dhe zhvillim. ISOFTT ofron zgjidhje softuerike te kualitetit te larte, integrime dhe optimizim te sistemeve, sherbime konsulence ne IT dhe telekomunikacion, trajnime dhe edukime ne IT.
http://www.isoftt.com

Komtel Project Engineering
Komtel Project Engineering është lider në Kosovë në lëminë e Teknologjisë Informative dhe Komunikimeve si dhe në atë te Inxhinierisë Elektrike dhe Automatikës.
http://www.komtelpe.com

KOSOFT
KOSOFT ju ofron këto shërbime: Web Design & Web Development, Web Hosting & Regjistrim të Domeneve, Online Marketing, SEO - Search Engine Optimization, Promovime dhe Mirembajtje te Web faqeve, Programe aplikative, Flash Animacione, Design & Grafikë, Multimedia, PowerPoint Templates, etj.
http://www.kosoft.eu

Trebit Computers
Kompjutera & Aksesore, Riparime & Mirembatje, Rrjete Kompjuterike, Programim, Web Design.
http://www.trebit.com