KOSOFT
KOSOFT ju ofron këto shërbime: Web Design & Web Development, Web Hosting & Regjistrim të Domeneve, Online Marketing, SEO - Search Engine Optimization, Promovime dhe Mirembajtje te Web faqeve, Programe aplikative, Flash Animacione, Design & Grafikë, Multimedia, PowerPoint Templates, etj.
http://www.kosoft.eu


Astranet
Astranet ka një qëllim dhe vizion të thjeshtë. Të ofroj pajisje të kualitetit të lartë të teknologjisë informative si dhe shërbime të shpejta dhe profesionale, me çmime të arsyeshëm, për klientët e saj kudo që gjinden ata.
http://www.astranet.info

CSE
CSE ofron këshillime profesionale në lëmitë: - baza lokale dhe të distribuara të shënimeve, - ueb baza të shënimeve dhe ueb servise - kriptografisë, - sigurisë së shënimeve, - smart kartelave, - RFID, - kontrllimin dhe sigurimin e qasjes fizike, - e-Shërbimeve (e-Government, e-Commerce, e-Health etj.), - zgjidhje softuerike për përkujdesje shëndetsore, - rrjetave kompjuterike, - zgjidhje të dedikuara softuerike, - harduer të dedikuar për procese industriale, si dhe - menaxhment të projekteve softuerike.
http://www.cse-ks.com

Infosoft Systems
Infosoft Systems është Lider në tregun e IT-së me produktet dhe shërbimet që ofron, duke synuar të krijojë marrdhënie afatgjata besimi dhe partneriteti me klientët e saj. E themeluar në 1991, kompani shqiptare 100% private, InfoSoft Systems është kompania e parë dhe më e madhe në vënd në fushën e Teknologjisë së Informacionit.
http://www.infosoftgroup.com.al

ISOFTT
ISOFTT eshte kompani me seli ne Prishtine e themeluar ne vitin 2006 nga nje grup ekspertesh me pervoje mbi dhjete vjecare ne dizajn dhe zhvillim. ISOFTT ofron zgjidhje softuerike te kualitetit te larte, integrime dhe optimizim te sistemeve, sherbime konsulence ne IT dhe telekomunikacion, trajnime dhe edukime ne IT.
http://www.isoftt.com

KOSOFT
KOSOFT ju ofron këto shërbime: Web Design & Web Development, Web Hosting & Regjistrim të Domeneve, Online Marketing, SEO - Search Engine Optimization, Promovime dhe Mirembajtje te Web faqeve, Programe aplikative, Flash Animacione, Design & Grafikë, Multimedia, PowerPoint Templates, etj.
http://www.kosoft.eu