GYM - Fitnes Center
Fillimisht ideja jonë ishte krijimi i një qendreje fitnesi të standardeve evropiane. Realizimin e një projekti të tillë kemi menduar ta bëjmë përmes sigurimit të të gjitha pajisjeve profesionale adekuate prej Gjermanisë nga firma „gym80“. Vlen të ceket se këto mjete njihen si fjala e fundit e teknologjisë së fitnesit.
http://www.gym-ks.com