AIC - Albania International Company
AIC është një kompani nderkombëtare që operon me disa partner të rendësishëm në fushën e marketingut botëror, të ndëtimit dhe infranstrukturës. Në departmentin qëndror zhvillohen investimet, prodhime dhe shërbimet kryesore.
http://www.aiclass.eu

ALBA-TRANS
E themeluar në Korrik të vitit 2003, ALBA-TRANS është sot një nga kompanitë më të mëdha në vend duke ofruar shërbim transporti dhe agjencie turistike me cilësi të lartë. Arritjet dhe suksesi janë rezultat i administrimit profesional të kompanisë. Qëllimi kryesor i kompanisë ALBA-TRANS është të kujdeset për komoditetin dhe lëvizshmërinë e transportit publik në qytetin e Tiranës dhe komunat e saj.
http://www.albatrans.com.al

Cimarosti sh.p.k.
Bejmë transportimin e mallrave si dhe gjithashtu shpedicionin nga te gjitha vendet e Botës. Si dhe ofrojmë ndëmjetësime për shitje-blerje te mallrave te ndryshme.
http://www.cimarosti-ks.com

Fertours Travel Agency
Fertours Travel Agency ështe nje kompani e specializuar ne lemine e transportit toksore. Këto janë shërbimet që agjensioni ynë ka në program: udhëtime, fluturime, turizëm dhe lundrime.
http://www.fertours-online.de

Hekurudhat e Kosovës
Misioni i Hekurudhave të Kosovës është që të operoj rrjetin hekurudhor të Kosovës, ti rris dhe mirëmbajë vijat hekurudhore për operim (shërbime për transportin e mallrave dhe sipas mundësive edhe për pasagjerë) bazuar në standardet e Unionit Evropian.
http://www.kosovorailway.com

LAMITRANSALBANIA Sh.p.k
LAMITRANSALBANIA Sh.p.k – Trasporte Nderkombetare, punon ne sektorin e transporteve nderkombetare ndepermjet Shqiperise dhe Evropes Perendimore dhe Lindore duke ju ofruar zgjidhje per çdo lloj ekzigjencash ne menyre te shpejte dhe profesionale.
http://www.lamitransalbania.com

TransportMakinash.com
Transport Makinash Nga Anglia ne Shqiperi.
http://www.transportmakinash.com

Victoria Invest International Group L.T.D
Victoria Invest International Group L.T.D në aktivitetin e kompanisë përfshinë shumë lloje të shërbimeve të ndryshme ndër të cilat në këtë faqe prezantuese janë prezantuar shërbmet e ndërtimit nga ai i lartë dhe ai i ulët, projektimi dhe asfaltimi i rrugëve të të gjitha kategorive, transportime të ndryshme mbrenda dhe jashtë vendit, projektimet e ndryshme, si dhe shumë lloje të shërbimeve të tjera, të integruara në opcionin e shërbimeve, etj.
http://www.victoriainvest.com