SHTËPIAKU
SHTËPIAKU është ndërmarrja e parë private e cila ofron shërbime profesionale për mirëmbajtjen dhe pastrimin e objekteve banesore dhe shtëpive private në rajonin e Prishtinës. Me ekip të besueshëm profesional, intervenime efikase, garancion të shërbimeve, dhe sigurim konstant të kompanisë dhe punëtorëve, SHTËPIAKU i është përkushtuar plotësisht përmbushjes së nevojave të klientëve.
http://www.shtepiaku.com

WETROK
Fushëveprimtaria e NPSH "WETROK" është e shumënduarshme dhe përmbledhet në: - Pastrimin komplet dhe mirëmbajtjen mujore të objekteve industriale , spitaleve , shkollave, objekteve të administrates, objekteve hotelieristike , postave , bankave , objekteve për banim si dhe të gjitha objekteve tjera që nuk u perfshinë këtu. - Pastrimin komplet të objekteve të posandërtuara , të cilat presin inaugurimin dhe fillimin e veprimtarisë .
http://www.wetrok-ks.com