Cuki Company
Ndërrmarja Tregtare dhe Shërbyese Cuki Company bënë blerjen dhe shitjen e materialit ndërtimor, kompania veprimtarin e vet në këtë lëmi e ka filluar prej vitit 1991, por prej vitit 2000 vepëron me emërin Cuki Company dhe prej asaj kohe ka arritur suksese të ndtyshme duke e zgjeruar dhe rritur vazhdimisht veprimtarin. Cuki Company bënë edhe projekte me arkitekt të licencuar. Si dhe shumë aktivitete tjera.
http://www.cuki-company.com

Dardania Company
Dardania Company me vizion të qartë dhe traditë 14 vjeçare në ndërtime tashmë është e liçencuar për ndërrmarrje të specializuar në ndërtime dhe byro projektuese.
http://www.dardania-company.com

Dudaj Konstruksion
Përmes grupeve të segmenteve të tregut kompania Dudaj Konstruksion ka një burim të suksesshëm përvoje për personelin e vet me ekspertizë të provuar për industri në perllogaritje kosto, planifikim, ndërtim dhe ngritje projektesh, i cili është i pashembullt në industri.
http://www.dudajconstruction.com

Edil AL-IT
Shoqeria "Edil AL-IT" sh.p.k. është krijuar në 06 Korrik 1994, me Vendim Gjykate nr.5319, me kapital të përbashkët italo-shqiptar. Ajo ka filluar aktivitetin e saj me ndërtimin e veprave civile dhe industruale, rrugë, fabrika dhe ujësjellësa, nderkohe qe vazhdon aktivitetin e saj me një rritje të vazhdueshme sasiore e cilësore. Ne projektimin e godinave, Shoqeria bashkepunon me Studio projektuese ne Shqiperi, Itali, Gjermani.
http://www.edilal.com

Euro Construction
Euro Construction është ndërmarrje private e cila me vizionin dhe misionin e saj na mundëson të jemi pronar të banesave qe ofrojnë fleksibilitet, funksionalitet dhe mbi të gjitha komoditet. Euro Construction është e licensuar për ndërmarrje të specializuar në fushen e ndërtimit dhe ofron një asortiment të gjërë në këtë lami.
http://www.euctn.com

Eurokos
Projektimi dhe ndërtimi i rrugëve të reja, Projektimi dhe ndërtimi i urave, Projektimi dhe ndërtimi i pallateve dhe shtëpive, Rikonstruktimi i rrugëve dhe urave, Mirëmbajtja dhe sinjalizimi i rrugëve, Ndërtimi i ujësjellësve dhe i kanalizimeve, Nxjerrja dhe përpunimi i mermerit, Prodhimi i fraksioneve të ndryshme të betonit dhe gurit, etj.
http://www.eurokos.net

Exclusive Design Company
Exclusive Design Company është një kompani projektuese ndërtimore me seli kryesore në Prishtinë. Aktivitetet kryesore te kompanisë përfshijnë ndërtimet e larta dhe të ulta, tregti dhe shërbime te ndryshme.
http://www.exdc-ks.com

Famis co
Kompania jonë kryesisht veprimtarinë e saj e ka në ndërtimtarinë e ulet dhe te lartë.
http://www.famis-sha.com

Hoti Company
Bejme ndertime dhe renovime te shtepive dhe banesave.
http://www.hoticompany.com

KIBE ONE
KIBE ONE shpk u themelua ne Durres ne vitin 1995 me inisiativen e sipermarresve qe mendonin te jetonin si protagoniste evolucionin teknik dhe teknologjik te sektorit te rendesishem te ndertimit. Cilesia e produkteve qe furnizon, kompetenca e larte teknike dhe serioziteti komercial ne te cilet KIBE ONE shpk bazon punen e saje kane rezultuar zgjedhje te drejta dhe efikase, duke i dhene mundesine qe me kalimin e kohes te meritoje nje prestigj ne sektorin e ndertimit ne Shqiperi.
http://www.kibe1.com

Shko tek faqja: 1 2 3 4