Cuki Company
Ndërrmarja Tregtare dhe Shërbyese Cuki Company bënë blerjen dhe shitjen e materialit ndërtimor, kompania veprimtarin e vet në këtë lëmi e ka filluar prej vitit 1991, por prej vitit 2000 vepëron me emërin Cuki Company dhe prej asaj kohe ka arritur suksese të ndtyshme duke e zgjeruar dhe rritur vazhdimisht veprimtarin. Cuki Company bënë edhe projekte me arkitekt të licencuar. Si dhe shumë aktivitete tjera.
http://www.cuki-company.com

Euroterm
Euroterm ju ofron material për nxemje qendrore te prodhuesve te njohur si: Centrometal, CTC, Rotex, Vaillant, Global, Herze, Esbe, etj. Disa nga produktet qe ne ofrojmë janë: Kaldaja e temperaturës së ulët nga qeliku i derdhur, Flakadani me vaj, Flakadani me gas, Kaldaja e nxemjes EKO-CKS, Kaldaja e kombinuar e nxemjes EKO-CK, EKO-CKB, STEB - BOJLER INOX; Nxemje+ Rrymë +Solar, etj.
http://www.faqeteverdha.biz/euroterm/

KIBE ONE
KIBE ONE shpk u themelua ne Durres ne vitin 1995 me inisiativen e sipermarresve qe mendonin te jetonin si protagoniste evolucionin teknik dhe teknologjik te sektorit te rendesishem te ndertimit. Cilesia e produkteve qe furnizon, kompetenca e larte teknike dhe serioziteti komercial ne te cilet KIBE ONE shpk bazon punen e saje kane rezultuar zgjedhje te drejta dhe efikase, duke i dhene mundesine qe me kalimin e kohes te meritoje nje prestigj ne sektorin e ndertimit ne Shqiperi.
http://www.kibe1.com

Meritaterm
Është ndërmarrje e specializuar me përvojë disa vjeçare për shitjen e materialit për nxemje qendrore. Te ne mund të furnizoheni me të gjitha llojet e prodhimeve të prodhuesve Europian dhe vendorë. Njëkohësisht jemi përfaqësues të Kompanisë greke për prodhimin e pajisjeve për ftohje/ngrohje INTERKLIMA ( fankoilerë, çillerë, kalorifer, klima, etj. ).
http://www.meritaterm.com

Ndërmarrja ndërtimore "NARTEL"
Ndërmarrja ndërtimore "NARTEL" është një ndërmarrje e llojit të ortakrisë e cila merret me veprimtarinë e ndërtimtarise dhe ato duke filluar nga kryerja e punëve të vrazhdëta ndërtimore, punëve ndërtimore-zejtare, instalimeve te ujësjellesit e kanalizimit, instalimet e elektrikes e deri te punët finalizuese.
http://www.nartel.com

NPNT. "Muja"
Ndërtim te lartë dhe te ultë, nxemje qëndrore me solare, ndërtimin e objekteve te banimit dhe industriale.
http://www.npntmuja.com

Shoqeria "Luma - al" sh.p.k
Shoqeria "Luma - al" sh.p.k me seli ne Tirane e Kavaje, operon prej vitesh ne fushen e ndertimit dhe sherbimeve imobiliare. Gjithashtu edhe me disponibilitetin e nje agjensie turistike me po te njejtin emer "Luma- Al" organizon udhetime dhe ture.
http://www.luma-al.com/firma/index.html

Standard
Projektim, Ngrohja qendrore, Punët tokësore, Instalimi i ujit dhe kanalizimeve, Ndërtimi i rrugëve, Punët e betonit, Punët muratuese dhe fasadat, Instalimet elektrike, Agjustatorë, etj.
http://www.standard-pr.com

Vokskshi Commerce
Ndermarrja "Vokshi Commerce" eshte ndermarrje tregtare dhe prodhuese, merret kryesisht me tregtine e materialeve ndertimore e veqanerisht te atyre per instalimin e ujesjellesit, kanalizimit dhe sanitari dhe me prodhimin e gypave te plastikes nga Polietilini dhe Polipropileni.
http://www.vokshicommerce.com