Centimetri
CENTIMETRI është një shoqëri Arkitektësh, Inxhinierësh dhe dizajnerësh që i ka fillimet e saj në vitin 2004. E organizuar në një mënyrë shumë bashkëkohore si në ide, projekte, staf, menaxhim ka krijuar një filozofi totalisht të re të Arkitekturës në Kosovë.
http://www.centimetri.eu/


2A-L
Kompania 2A-L është themeluar në vitin 2001, si një prej aktorëve kryesore në Shqipëri në fushën e projektimit, rikonstruktimit,2a-l-kompleksi-grand-2.jpg ndërtimit dhe zbatimit të projekteve në ndërtim, me një rreze të gjerë veprimi, përshtatur nevojave në zhvillim të vendit dhe kërkesave respektive për cilësi e arkitekturë urbane.
http://www.2a-l.com

A Design
Studio per projektim dhe konsultime * Planifikim dhe urbanizem * Projektim arkitektonik * Konzervim dhe Restaurim * Dizejn Grafik
http://www.studioadesign.net

AIC - Albania International Company
AIC është një kompani nderkombëtare që operon me disa partner të rendësishëm në fushën e marketingut botëror, të ndëtimit dhe infranstrukturës. Në departmentin qëndror zhvillohen investimet, prodhime dhe shërbimet kryesore.
http://www.aiclass.eu

Archndertimi
SH.P.K. ARCH-Ndërtimi me seli në Gjilan Idriz Seferi ( Përballë Restoran SHAQA) që i ka fillimet e saj në vitin 1986. Jemi te organizuar në një mënyrë shumë bashkëkohore si në ide, projekte, staf, menaxhim ka krijuar një filozofi totalisht të re të banimit. Kryejm te gjitha punët ndertimore ,instaluese, deri në sistemin "QELSAT NE DORË"me sistemet me te avansuar teknike. Klientët tanë janë frymëzimi ynë për ide dhe projekte të reja. Realizimi në mënyrë cilësore është detyra jonë.
http://www.arch-ndertimi.com

Centimetri
CENTIMETRI është një shoqëri Arkitektësh, Inxhinierësh dhe dizajnerësh që i ka fillimet e saj në vitin 2004. E organizuar në një mënyrë shumë bashkëkohore si në ide, projekte, staf, menaxhim ka krijuar një filozofi totalisht të re të Arkitekturës në Kosovë.
http://www.centimetri.eu/

Dardania Company
Dardania Company me vizion të qartë dhe traditë 14 vjeçare në ndërtime tashmë është e liçencuar për ndërrmarrje të specializuar në ndërtime dhe byro projektuese.
http://www.dardania-company.com

Dudaj Konstruksion
Përmes grupeve të segmenteve të tregut kompania Dudaj Konstruksion ka një burim të suksesshëm përvoje për personelin e vet me ekspertizë të provuar për industri në perllogaritje kosto, planifikim, ndërtim dhe ngritje projektesh, i cili është i pashembullt në industri.
http://www.dudajconstruction.com

Edil AL-IT
Shoqeria "Edil AL-IT" sh.p.k. është krijuar në 06 Korrik 1994, me Vendim Gjykate nr.5319, me kapital të përbashkët italo-shqiptar. Ajo ka filluar aktivitetin e saj me ndërtimin e veprave civile dhe industruale, rrugë, fabrika dhe ujësjellësa, nderkohe qe vazhdon aktivitetin e saj me një rritje të vazhdueshme sasiore e cilësore. Ne projektimin e godinave, Shoqeria bashkepunon me Studio projektuese ne Shqiperi, Itali, Gjermani.
http://www.edilal.com

Euro Construction
Euro Construction është ndërmarrje private e cila me vizionin dhe misionin e saj na mundëson të jemi pronar të banesave qe ofrojnë fleksibilitet, funksionalitet dhe mbi të gjitha komoditet. Euro Construction është e licensuar për ndërmarrje të specializuar në fushen e ndërtimit dhe ofron një asortiment të gjërë në këtë lami.
http://www.euctn.com

Eurokos
Projektimi dhe ndërtimi i rrugëve të reja, Projektimi dhe ndërtimi i urave, Projektimi dhe ndërtimi i pallateve dhe shtëpive, Rikonstruktimi i rrugëve dhe urave, Mirëmbajtja dhe sinjalizimi i rrugëve, Ndërtimi i ujësjellësve dhe i kanalizimeve, Nxjerrja dhe përpunimi i mermerit, Prodhimi i fraksioneve të ndryshme të betonit dhe gurit, etj.
http://www.eurokos.net

Shko tek faqja: 1 2 3