ABI Milk
Në asortimentin e gjërë të prodhimeve, industria e qumështit ABI përmban shumë lloje të artikujve te prodhuara nga qumështi i freskët si: kos, jogurt, ajran, djath te Sharrit, djath te bardhë, mozzarella, kumeshtë, kajmak, speca ajke, gjalp, kashkavall, xhize, etj.
http://www.abimilk.com

Frutti
Veprimtaria kryesore e ndërmarrjes "Frutti" është prodhimi i pijeve: si lëngje natyrale nga fruti , prodhim qumështi dhe prodhim ushqimi për fëmijë.
http://www.frutti-ks.com