Alban Market (Mishtore)
Firma jonë Alban Market (Mishtore) egziston që 10 vite edhe prej atëherë qëllimi ynë më i lartë është që produktet e tona (prodhimet e mishit) të qëndrojnë të llageruar si mish i freskët për klientat e shumë të rrespektuar, për shitje në treg. Prej të hënës deri të shtunën me prodhime të freskëta.
http://www.albanmarket.ch/al/

Industria e mishit Floren
Industria e Mishit Flor-En ka arritur qëllimin primar që është cilësia e mishit, duke u kujdesur me rreptësi që produktet e kësaj industrie ti plotësojnë kriteret më të larta që kërkohen në industrinë ushqimore, dhe që klientët të jenë të kënaqur...
http://www.floren-ks.com

MEKA - Mish dhe produkte mishi
NPT (ndërmarrja për Prodhim dhe Tregti) “MEKA” posedon Thertoren për therjen e kafshëve, Fabrikën për përpunim të mishit, Frigoriferin për artikuj të ngrirëve kapacitet 500 MT pranë fabrikës së përpunimit të mishit në fshatin Plavë , frigoriferin në Prizren me depo të kapacitetit 400MT dhe depoja për 300MT mëlmesa ,Shitoren për shitjen e mishit në Sharr si dhe një pompë të benzinës. K a të punësuar për momentin 41 punëtor .
http://www.meka-mish.com