Hib Petrol
Në tërësi posedojmë kapacitete deponuese në sasi prej 4.000.000 litrave derivate të naftës D1, D2, benzinë si dhe mazut.
http://www.hibpetrol.com

Molika Company
Molika Company është përfaqesues eksluziv i dyerve dhe dritareve të prodhimit Gjerman EURO-MEETH.Njëkosisht te Molika-Company mund të porositni dyer dritare dhe vitrina jasht standardit me të njejtin dimenzion,kualitet dhe precizitet Gjerman. Molika-Company posedon edhe pompen e benzinës me firmën Molika-Gas që gjendet në magjistralën Pejë-Deqan në fshatin Raushiq.
http://www.molikacompany.net

Motel & Restaurant Denisi Petrol
Pompa e Benzinës, Restauranti, Hoteli, Kampshtepizat & Minimarketi. Te gjitha këto mund ti gjeni në Dobrushë, Istog.
http://www.denisipetrol.com/pompa.htm

N.T.SH.N PATRONI
Kompania Patroni eshte nje kompani qe merret me furnizimin dhe deponimin e derivateve te naftes benzines vajrave motorike etj.Ne ju ofrojm shume sherbime ne pompat tone ne shume qytete te Kosoves (Pompa ne Vragoli, komuna e Fushe Kosoves dhe Pompa ne Komran, komuna e Drenasit) po ashtu ju furnizojme me shume derviate
http://www.patroni-ks.com

Standard Benz
Korporata Lika Trans posedon poashtu edhe një pikë derivatesh, e cila gjindet në magjistralen Prishtinë-Shkup, afër QMI-së, e cila menaxhohet nga komapnia e derivateve "Standard Benz".
http://www.likatrans.com/?page=1,13,7