Auto-Shkolla.com
Materiale dhe teste të ndryshme për mësim sa më të lehtë. Të gjitha testet janë të punuara në flash për një çasje dhe testim sa më të lehtë nga ana juaj.
http://www.auto-shkolla.com

Autoshkolla Pacolli
Për Vizitën tuaj në WebFaqen time ju falenderoj përzemërisht, këtu do ti gjeni të gjitha Informatat rreth marrjes së Patent shoferit. Që nga Ndihma e parë deri te Provimi i vozitjes, Ofrojm shërbime Efikase, Korrekte dhe çmime të volitshme. Përvoja ime shumëvjeqare dëshmon mbijetesën në tregun Konkurues.
http://www.pacolli.ch

Kolegji Universitar Tempulli
ARSIMI PROFESIONAL - shkolla e mesme e lartë, niveli i III-të sipas ISCED-it. DEPARTAMENTI I INSTRUKTORËVE TË VOZITJES - ky shkollim i takon nivelit të IV-të sipas ISCED-it dhe përfshin të gjitha kategoritë e vozitjes. ARSIMI UNIVERSITAR - fakultetet që ofrojnë studime trevjeçare në lëmin e studimeve teknike, niveli i V-të, sipas ISCED-it. SHËRBIME PROFESIONALE TË CERTIFIKUARA NGA MASHT-i dhe MTPT-ja: Trajnimi për inspetues të kontrollimit teknik të automjeteve (të gjitha vijat)
http://www.tempulli.org