Patforma digjitale ECDL
IPKO Instituti ka zhvilluar një platformë digjitale edukative, e cila harton dhe pasqyroni licensën Europiane të përdorimit të kompjuterit - ECDL. Duke ofruar trajnim efikas në teknologjinë informative, platforma digjitale u mundëson fillestarëve të mësojnë shpejt për elementet themelore të pakove softuerike siq është pakoja e Microsoft Office (Word, Power Point, Access, Excel, Outlook, Internet).
http://www.trajnimi.com

Qysh me bo gjethcka
Ueb faqe edukuese e cila ju gjen zgjidhje shume pyetjeve.
http://www.qysh.me/