FIZIO Plus - Qendra për Terapi Fizikale dhe Rehabilitim
Qendra për Terapi Fizikale dhe Rehabilitim - FIZIO Plus - është qendër e cila është hapur në bazë të kërkesave dhe nevojave shumë të mëdha të njerëzve të cilët kanë nevojë për një mjekim dhe rehabilitim adekuat dhe me metodat me bashkëkohore që njeh sot Fizioterapia në botë dhe e cila ka munguar deri me sot në Kosovë. Në qendrën tonë ofrojmë: - Kinezioterapi, - Termoterapi, - Elektroterapi, - Masazhë manuale, si dhe shumë këshilla tjera për shëndetin tuaj.
http://www.fizioplus.com/


Banjat e Dibres Capa
Përveç shërbimeve hotelierike që ofrohen në dy hotelet moderne të Banishtit dhe Kosovrastit, Banjat e Dibrës Capa janë prqendruar veçanërish në shërbimet mjeksore. Ju ofrojme këta lloje të terapive: Hidro terapi, Masazha manuale, Kinezi terapi, Tens terapia, Elektro stimulime, Vakum, Terapi magnetike, Terapi me ultra tinguj, Rryma interferente, Terapi me lazer, Terapi me reze infra të kuqe, Etj.
http://www.bdcapa.com

FIZIO Plus - Qendra për Terapi Fizikale dhe Rehabilitim
Qendra për Terapi Fizikale dhe Rehabilitim - FIZIO Plus - është qendër e cila është hapur në bazë të kërkesave dhe nevojave shumë të mëdha të njerëzve të cilët kanë nevojë për një mjekim dhe rehabilitim adekuat dhe me metodat me bashkëkohore që njeh sot Fizioterapia në botë dhe e cila ka munguar deri me sot në Kosovë. Në qendrën tonë ofrojmë: - Kinezioterapi, - Termoterapi, - Elektroterapi, - Masazhë manuale, si dhe shumë këshilla tjera për shëndetin tuaj.
http://www.fizioplus.com/

Ordinanca Fizioterapeutike dhe Rehabilituese "Fiziomed"
Ordinanca Fizioterapeutike dhe Rehabilituese "Fiziomed" ofron këto shërbime: Kineziterapi, Elektroterapi, Laseroterapia, Sonoterapia, Fototerapia, Termoterapia, Fangoterapia, Krioterapia, Pressoterapia, Traksiioni i qafës dhe i belit, Stimulimi elektrik i zonave refleksive të shputave, Elektroakopunktura, Terapia me MIGUN shtretër, Se shpejti edhe Hidroterapia dhe Magnetoterapia.
http://www.fiziomed.com

Qendra Mjekuese Rehabilituese Migun Ballkan
Ne jemi përfaqësues ekskluziv për vendet e Ballkanit i Kompanisë "Migun Medical Instrument Co. Ltd." nga Korea Jugore, prodhuesit të vetëm të mirënjohur në botë të shtretërve për masazhë termale "Migun HY 7000".
http://www.migunballkan.com

Qendra për Mjekësi Fizikale dhe Rehabilitim “Nëna Naile”
Kllokoti, kjo natyrë magjepëse është vendi ku gjendet Qendra për Mjekësi Fizikale dhe Rehabilitim “Nëna Naile” e pasur me ujë të pashterrshëm termomineral dhe e pajisur me teknikë moderne mjekësore dhe rekreative, e që ka filluar të funksionojë nga maji i vitit 2007.
http://www.nenanaile.com