AIC - Albania International Company
AIC është një kompani nderkombëtare që operon me disa partner të rendësishëm në fushën e marketingut botëror, të ndëtimit dhe infranstrukturës. Në departmentin qëndror zhvillohen investimet, prodhime dhe shërbimet kryesore.
http://www.aiclass.eu

CF Progresi
CF Progresi është Fabrikë e prodhimit të kabllove elektrike në pronësi 100% private. Pronari Z. Hevzi Xhelili – Ecc. i dipl. është i përkushtuar që Fabrika të jetë model i korrektësisë, standardeve dhe kualietit.
http://www.cfprogresi.com/indexshqip.html

KEK - Korporata Energjetike e Kosovës
Kosova disponon me një potencial të konsiderueshëm energjetik të qymyrit (linjitit). Po ashtu, posedon edhe burime të tjera, duke përfshirë edhe një hidropotencial simbolik. Rezervat e qymyrit shtrihen në dy basene të qymyrit në Kosovë, por qymyri sot, eksploatohet vetëm në Basenin e Prishtinës, në Minierat Sipërfaqësore në Bardh dhe Mirash. Minierat shtrihen në një sipërfaqe të hapur dhe shkalla e efektshmërisë së nxjerrjes së qymyrit është shumë e lartë.
http://www.kek-energy.com

Komtel
Komtel Project Engineering është lider në Kosovë në lëminë e Teknologjisë Informative dhe Komunikimeve si dhe ne atë te Inxhinierisë Elektrike dhe Automatikës. Ne jemi një ekip i përbërë prej menaxherëve shumë të motivuar dhe stafit të përcaktuar për ofrimin e prodhimeve dhe shërbimeve të nivelit më të lartë. Forca jonë buron nga përkushtimi ndaj klientëve, lëmisë tonë, punëtorëve dhe ndaj vetëvetës.
http://www.komtelpe.com/shqip/index.htm

Kosi - Kosova Import
KOSI- Kosova Import është kompani e distribuimit e formuar në janar 2010 në Istog-Kosovë. Ne importojmë dhe shpërndajmë bojlerë (ngrohës) elektrikë instantë të ujit nga FAME Sao Paulo Brazil Kosi ka të drejtat ekskluzive për distribuim për ngrohës elektrikë instantë të ujit në rajonin e Ballkanit, Shqipëri, Kosovë, , Mal të Zi, Kroaci, Bosnje dhe Hercegovinë, Maqedoni, Serbi. Dhe këtë te drejt KOSI do ta ndaj me ju qe beheni rishites të produktit tonë, pra secila Kompani(rishites
http://www.kosi-ks.com