Komisioni i Pavarur për Media
Komisioni i Pavarur për Media (KPM) është rregullator i pavarur për rregullimin e transmetimit në Kosovë. Qëllimi i një rregullatori për transmetim është të ndaj një burim të rrallë – brezin frekuencor – në mënyrë të drejtë dhe të hapur për t'iu shërbyer më së miri të gjithë njerzëve në Kosovë. KPM-ja promovon standarde etike dhe teknike për mediat transmetuese në Kosovë.
http://www.imc-ko.org