Albi Center
Albi Group është kompania, nën ombrellën e së cilës operojnë kompanitë Albi Commerce dhe Albi Center. Êshtë themeluar në fund të vitit 2006 pasi është bërë hapja e Albi Shopping Center, kurse deri atëher është njohur vetem si Albi Commerce. Albi Commerce ka depon e saj me shumicë në Prishtinë e cila është distributor i disa brendeve të njohura, gjithashtu në tregun e Kosovës konkuron me brendin e saj Albred.
http://www.albicenter.com/