BioCHEM-PRISHTINA
Laboratori kryen mbi 380 analiza te ndryshme. Jemi te vetmit qe kryejme Viruset, tumor markeret,imunoglobulinat, te gjitha analizat biokimike, hematologjike, anaizat e gureve te nxjerre nga veshkat. Mbi 30 laboratore te vogla nga gjithe Kosova, analizat e rralla si: viruset, imunoglobulinat, tumor markeret i kryejne ne LABORATORIN "BioCHEM-PRISHTINA".
http://www.aim-ks.org

Klinika për Neurologji & Psikiatri Neuroni
Teknologjia të cilën e posedon Klinika Neuropsikiatrike Neuroni është mjaft bashkohore dhe me standardet më të reja europiane. Në klinikën e vetme për neurologji dhe psikiatri në Besianë ju mirëpret stafi profesional i kualifikuar në universitetet brenda dhe jashtë vendit. Tek ne kryen këto lloje të analizave laboratorike: Hemogrami, Urina, Urea, Glikemia, Helesteroli, Fecesi, Trigliceridet, Na, Ka, Ca, Le, K, Se, ER, LE, HB, SGOT, SGPT, EKG,CT.
http://www.neuronilife.com

Klinika Radiologjike me Onkologji REZONANCA
Kryhen të gjitha shërbimet me CT, MRI, RENTGEN, ECHO,KIRURGJI MAXILLOFACIAlE, STOMATOLOGJI, ANALIZA LABORATORIKE,KARDIOLOGJI, ORL, OFTALMOLOGJI, NEUROPSIKIARTRI. Në këtë Klinikë punojnë Profesorë të mirënjohur nga vendi dhe jashtë R i s i R i s i! R i s i! Së shpejti Radioterapi edhe në Kosovë, me metodat me bashkohore
http://www.rezonanca.com

Qendra për trajtimin e Infertilitetit "FATI IM"
Qendra jonë duke u bazuar në aftësitë profesionale të stafit tonë si dhe të bashkëpunëtorëve profesional nga perëndimi e po ashtu duke pasur parasysh infrastrukturën moderne që disponon, ofron mundësitë për trajtim të infertilitetit bashkëshortor përmes Teknikave të Reproduksionit të Asistuar si IUI-Intra Uterine Insemination, IVF-In Vitro Fertilizimit dhe ICSI-Intra Citoplasmatic Sperm Injection.
http://www.fati-im.com