Shoqata e Kosovës për Aplikimin e Ultratingullit në Mjekësi
Shoqata e Kosovës për Aplikimin e Ultratingullit në Mjekësi u themelua me 22 dhjetor të vitit 2001 në Prizren. Ishte ky një tubim i mjekëve Kosovarë të cilët që prej kohësh mirreshin me aplikimin e Ultratingullit në diagnostikën mjekësore por secili prej tyre në mënyre indivuduale dhe të pamvarur.
http://www.kosovaultrasound.com