Emra Shqiptare
EmraShqiptare.com ka me shume se 1000 emra shqiptare per femije; moderne dhe emra me perardhje Ilire.
http://www.emrashqiptare.com

Faqe per qytetin e alfabetit shqipar MANASTIR
Kjo faqe eshte per qytetin e alfabetit shqipar MANASTIR.
http://www.manastir.webs.com

visitKOSOVA
visitKOSOVA është web portali zyrtar i turizmit të Kosovës i menaxhuar dhe mirëmbajtur nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë (Departmenti i Turizmit) dhe KOTAS (Kosova Tourism Association) Në visitKOSOVA mund të gjeni informata të mjaftueshme për Kosovën, ngjarjet kulturore, këshilla për udhëtim, akomodim, kontakt e informata etj.
http://www.visitkosova.org