Bashkia e Durresit
Faqja zyrtare e Bashkise se Durresit.
http://www.durres.gov.al

Bashkia e Elbasanit
Faqja zyrtare e Bashkise se Elbasanit.
http://www.elbasani.gov.al

Bashkia e Shkodrës
Faqja zyrtare e Bashkisë së Shkodrës.
http://www.shkodra.gov.al

Bashkia e Tiranës
Përmban lajme e shkrime si edhe shërbimet e bashkisë.
http://www.tirana.gov.al

Bashkia e Vlorës
Ueb faqja zyrtare e Bashkisë së Vlorës.
http://www.bashkiavlore.org/index.php?lang=sq

Bashkia Kukës
Faqja zyrtare e Bashkisë së Kukësit.
http://www.bashkiakukes.com