Biblioteka Kombëtare dhe Universitare e Kosovës
Biblioteka Kombëtare dhe Universitare e Kosovës, si institucion bibliotekar kryesor i vendit, përpiqet që të trajtojë me kompetencë dhe me një intensitet të kënaqshëm qështjet e traditës, por edhe të sotmes të kulturës dhe historisë që janë të lidhura me Kosovën dhe kosovarët.
http://www.biblioteka-ks.org

Infobusi
Numri i pergjithshëm i librave të vendosura në Infobus është 5500 copë, duke, duke u munduar të perfshihen kryesisht gjuha shqipe, serbe, turke, si dhe gjuhë të huaja. Me rastin e kerkesav të ndryshme nga lexuesit librat huazohen nga sektoret e ndryshem të Bibliotekes Ndërkomunale Prizren.
http://www.infobus-kspz.org

Shoqata e Bibliotekarëve të Kosovës
Shoqata e Bibliotekareve të Kosovës është e vetmja Shoqatë kombëtare e Kosovës në veprimtarinë e bibliotekave. Si një bashkësi profesionistësh me një vullnet të lirë, është e interesuar për mbrojtjen e të drejtave të punonjësve bibliotekarë, për krijimin e kushteve më të mira për punë, për ngritjen e tyre profesionale dhe për zgjerimin e aktivitetit profesional bibliotekar.
http://www.shbk-ks.org

Shtëpia Botuese ALB-MED
Mirë se vini në ALB-MED! Shtëpia Botuese ALB-MED është e specializuar në fushën e mjekësisë dhe mbrojtjes shëndetësore. Libri i parë është Atlasi i farmakologjisë - i cili në mars të vitit 2005, është sjell nga Gjermania. Libri i dytë, Fakte Shëndetësore, është libër amerikan nga Kalifornia, për adoleshentët para fillimit të jetës adulte, si dhe prindërit e edukatorët e tyre. Së shpejti, pritet të arrijë libri i tretë, i cili është për mjek dhe student. Ai lehtëson të kuptuarit dhe diagnostikën përmes ekzaminimit të drejtpërdrejt, përfshirë edhe ate me stetoskop.
http://www.alb-med.com