Advokatur & Rechtsberatung TRIAS
Ne jemi aktiv në të gjitha fushat e ligjit Zvicerian: të punës, familjes, martesave, kriminalitetit, kriminalitetit ushtarak, trafikut rrugor, zbatimit të borxheve, falimentimeve, telefonisë celulare, kompanisë, markë fabrike, ligjit të azilit dhe jo-banoreve, si dhe gjithashtu ligjit të qirramarrjes, blerjeve, suksesioneve, kujdestarive, sigurimit social, sigurimit privat dhe kontratave.
http://www.advokatur-trias.ch

ALAC Consulting
ALAC Consulting shpk eshte nje shoqeri konsulence financiare, ligjore dhe fiskale si dhe gjithashtu realizon hartimin dhe implementimin e ISO 9001, 14001, 22000, ne kompani. Sherbimet shtrihen ne te gjithe shqiperine dhe ne te gjithe llojet e aktiviteteve.
http://www.alac-consulting.com

Asllani Beratungsbüro
Zyra jonë nisi punën më 1998. Është zyra e parë shqiptare në Zvicër e kësaj lëmije që njihet nga autoritetet zvicërane dhe qe profesionalisht mirret me çështje juridike dhe përkthime. Sherbime tona: Këshilla Juridike, Përkthime, Pensione, Sigurime, Tatime, etj.
http://www.asllani.ch/alb/

Avokatura Istrefi
“Avokatura Istrefi” është zyrë e veprimtarisë juridike, dhe nuk i përngjan vetëm një avokatureje, është duke ecur hapave të formimit të një kompanie të specializuar dhe të shoqëruar me shumë partnerë, të cilët jo vetëm se ndihmojnë në punën tonë, por edhe na stimulojnë për punë të mëtutjeshme. Aktiviteti i avokatures është i bazuar në realizimin e dëmshpërblimeve të shkaktuara në fatkeqësitë e komunikacionit.
http://www.avokaturaistrefi.com/alb/

Institucioni i Ombudspersonit në Kosovë
Ne jemi një organizatë e pavarur me mandat të trajtimit të shkeljes së Drejtave të Njeriut dhe keqperdorimit të autoritetit nga Institucionet publike të Kosovës. Ne bëjmë hetime, lëshojmë raporte dhe sigurojmë shërbime ligjore dhe avokim publik. Institucioni pranon dhe heton ankesat e çdo kujt në Kosovë, dhe të gjitha shërbimet tona sigurohen pa pagesë.
http://www.ombudspersonkosovo.org/?cid=1,1

KeshillimeLigjore.com
Ne ju tregojme rrugen ligjore - ju zgjidhni se cfare eshte me e mire per ju.
http://www.keshillimeligjore.com

Ndërmarrja për shërbime konsulente dhe ligjore "IMMOBILIA"
Shërbime konsulente, Shërbime ligjore, Ekspertizë pronësore-juridike, Shërbime juridike në lëmin e biznesit, Vlerësime të vlerës së pronës së paluajtshme, Administrime të pronës së paluajtshme, Hartimi i projekteve për investime në prona të paluajtshme, Shitblerje të pronës së paluajtshme, etj.
http://www.immobilia-kosova.com

NTSH Koha
NTSH ju ofron Tregun Gjerman dhe Ankande Publike per Kosove e rajon. Gjithashtu shet edhe Mallra ne porosi nga Gjermania.
http://www.koha-ks.eu

PERSPEKTIVA
Përfaqësime të të gjitha qështjeve juridike, penale dhe administrative.
http://www.perspektiva-ks.com

ProLaw Kosova
Zgjidhja juaj për ProLaw Kosova është vendim i qëlluar dhe do të bindeni se keni pasur të drejtë. Profesionalizmi, korrektësia dhe efikasiteti në punen tonë, do të ju bëjnë të kuptoni se keni siguruar mbrojtjen dhe zgjidhjen tuaj me të mirë. Bashkëpunimin që do të krijojmë, do të jetë hapi tjetër drejt sukseseve tona të përbashkëta.
http://www.prolaw-ks.com

Shko tek faqja: 1 2