Green Card Kosova
GreenCard-a është një vizë permanente për të jetuar dhe punuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo vizë konsiderohet si leje për vendqëndrim permanent. Poseduesit e GreenCardës gëzojnë një numër privilegjesh të mëdha, në krahasim me të huajt e tjerë që jetojnë në SHBA.
http://www.usakosova.com

Karta e Gjelbert - Green Card Lottery
Ne jemi organizatë joqeveritare e themeluar ne vitin 2005. Synimi ynë është që të ju ndihmojm të gjithë shqipetarëve në Kosovë, Shqiperi, Mal të Zi, Maqedoni, dhe kudo tjetër ne botë qe të marrin pjesë në lotarin vjetore për "Kartelen e Gjelbert - Green Card" e cila organizohet nga Departamenti i Shtetit Amerikan.
http://www.kartelaegjelbert.com

Lidi Agentur
Lidi Agentur është zyre e specializuar për përkthime zyrtare, shërbime të ndryshme administrative, përcjelljën e delegacioneve të ndryshme me përkthyes të licencuar. Ofron ndërmjetsim në çështjen e afarizmit Gjermano - Shqiptar. Kjo zyre ofron edhe shumë shërbime të tjera siç janë ndërmjetësimet e ndryshme, çështjet e pensioneve nga shtetet perëndimore si dhe sigurimin e vizave, udhëtime turistike, dhe aranzhime turistike në shumë vende të botës me kushte jashtzakonisht të favorshme.
http://www.lidiagentur.com