Akademia e Dancit
Ketu mund te gjeni Informacione per kercimet Latine siq jan Salsa Tango Argentino etj.
http://www.kosova-dance-academy.com

Centro Evolucione Moda
Akademia Centro Evolucione Moda është shkolla e parë dhe e vetme shqiptare e njohur nga ministria e arsimit dhe e shkencës. Ne operojmë në fushen e parukerisë dhe estetikes.
http://www.at-cem.com

Dimal Telecom
Telefoni Fikse, Internet Service Provider, Kurse Profesionale, VoIP, Videotelefoni, Videophone, Softphone, USB Phone, SIP Hub, Call Center, etj.
http://www.dimal.al

Elia Style- Shkolla me e madhe e Modes ne Shqiperi
EliaStyle instituti europian I modës me një eksperiencë 5 vjeçare në fushën e modës dhe të mësimdhënjes , eksluzivitet i shkollës italiane të modës Euromode School me një eksperiencë 65 vjeçare në Itali , ka si qëllim parësor transformimit e nxënësve të saj në artist të vërtetë të modës.
http://www.eliastyle.com

German Training Center
German Training Center është themeluar në vitin 2002 nga një grup ndërkombëtarësh financuar nga donatori KNH(Kinder Not Hilfe) nga Gjermania. GTC është një organizatë jo qeveritare e regjistruar në zyrën për OJQ-t në Prishtinë si Qendër për ushtrimin e veprimtarive në fushën e trajnimit profesional dhe edukimit, ka statusin e përfituesit publik dhe nuk ka për qëllim fitimin.
http://www.gtc-kosova.org

Instituti KAF
Instituti KAF (Instituti për Kontabilitet, Auditim dhe Financa) është krijuar për të qenë një Institut kyç për zhvillimet kryesore në shërbimet e kontabilitetit, auditimit dhe financave. Instituti KAF do të bëjë reforma ku do të mbështesë dhe inkurajojë përmirësimet në sistemin e shërbimeve të kontabilitetit dhe auditimit.
http://www.ikaf.org

Integra Consulting
Hulumtime dhe analiza tregu; Shërbime dhe konsultime për biznes dhe ndërmarrësi; Trajnime në kontabilitet, financa, marketing, menaxhim, dhe ndërmarrësi; Shërbime të kontabilitetit dhe analiza financiare; Vlerësimin e kapaciteteve organizative; Plane biznesi dhe marketingu; Këshilla për tatime dhe legjislacionin komercial në Kosovë, etj,
http://www.integra-consulting.net

Klinika VISION
Nen drejtimin e prof.Pajtim LUTAJ, klinika "Vision" aplikon arritjet me te fundit ne fushen e Okulistikes. Prane kesaj klinike realizohet e gjithe gama e egzaminimeve specifike dhe nderhyrjeve kirurgjikale te syrit. Në kuadër të klinkës bënë pjesë edhe shkolla profesionale VISION.
http://www.vision-al.com

Kolegji Universitar Tempulli
ARSIMI PROFESIONAL - shkolla e mesme e lartë, niveli i III-të sipas ISCED-it. DEPARTAMENTI I INSTRUKTORËVE TË VOZITJES - ky shkollim i takon nivelit të IV-të sipas ISCED-it dhe përfshin të gjitha kategoritë e vozitjes. ARSIMI UNIVERSITAR - fakultetet që ofrojnë studime trevjeçare në lëmin e studimeve teknike, niveli i V-të, sipas ISCED-it. SHËRBIME PROFESIONALE TË CERTIFIKUARA NGA MASHT-i dhe MTPT-ja: Trajnimi për inspetues të kontrollimit teknik të automjeteve (të gjitha vijat)
http://www.tempulli.org

Management and Development Associates
MDA ofronë shërbimet vijuese të konsulencës: - Konsulencë e Biznesit - Konsulencë e Marketingut - Konsulencë për Resurse Njerëzore - Konsulencë për Menaxhim të Kualitetit - Konsulencë për Menaxhimin e Ngjarjeve - Management Training
http://www.seemda.com

Shko tek faqja: 1 2