Akademia Diplomatike Shqiptare
Akademia Diplomatike Shqiptare - Qendra Per Studime Nderkombetare dhe Diplomatike.
http://www.albdiploacademy.com

Instituti Për Financa dhe Menaxhment
Instituti për financa dhe menaxhment, i themeluar në vitin 2003, është institucion joqeveritar që merret me hulumtime në fushën e ekonomisë, financës, dhe menaxhmentit. Këto fusha janë me rëndësi të madhe për zhvillimin ekonomik dhe rritjen ekonomike, kalimin në ekonominë e tregut, dhe përmbushjen e kërkesave për integrim në Bashkimin Evropian.
http://www.ifm-ks.com

Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest
Instituti për Hulumtime Zhvillimore Riinvest funksionon që nga 15 maji i vitit 1995, si organizate hulumtuese, private jo-profitabile. Misioni i tij është që të promovoj zhvillimin modern ekonomik të Kosovës bazuar në filozofinë e ndërmarrësisë .
http://www.riinvestinstitute.org

Instituti per Kerkime Rinore
Instituti per Kerkime Rinore eshte Institut i cili fokus primar ka Rininë,Integrimet Europiane si dhe Edukimin dhe Trajnimin. Instituti gjeneron dhe zhvillon vlera te reja tek te rinjet permes aktiviteteve dhe formave te ndryshme te zhvillimit.
http://www.ikr-ks.org

Management and Development Associates
MDA ofronë shërbimet vijuese të konsulencës: - Konsulencë e Biznesit - Konsulencë e Marketingut - Konsulencë për Resurse Njerëzore - Konsulencë për Menaxhim të Kualitetit - Konsulencë për Menaxhimin e Ngjarjeve - Management Training
http://www.seemda.com

Qendra për Studime Islame - Peace TV
- Të gjithë emisionet e PeaceTV Shqip - Video ligjerata me kualitet të lartë - Arkiva më e madhe e ligjeratave islame në gjuhën shqipe. - Audio ligjerata islame nga hoxhallarë te ndryshem nga gjithë Trojet Shqiptare me kualitet të lartë. - Pyetje dhe përgjigje
http://www.qsi-ks.com

QSDAN-Qendra e Studimeve Detare dhe Arkeologjise Nenujore
Qendra e pare studimore shqiptare per detin dhe arkeologjine nenujore nga viti 2001, bashkepunon me Min. e Kultures, Qendren e Studimeve Albanologjike, Universitetin e Tiranes dhe me shume universitete dhe qendra kerkimi prestigjoze amerikane dhe europiane, eshte lider ne studimin e marines ilire dhe te trashegimise kulturore nenujore shqiptare.
http://www.qsdan.al