Albanian Qatar Center
Albanian Qatar Center ofron kurse per gjuhet e huaja, kompjuter, amadeus, financa 5.0, autocad 2d & 3d, trajnime ne manaxhim.
http://www.aqc.al

Albanian Qatar College
Kurse të gjuhëve të huaja, kompjuter, trajnime në menaxhim, etj.
http://www.aqc.al

American University in Kosovo - Training and Development Institute
Departamenti i Trajnimeve dhe Zhvillimit prane Universitetit Amerikan merret me trajnime profesionale ne fushen e Teknologjise Informatike dhe Menaxhimit. Eshte akademi rajonale e Ciscos per rrejta kompjuterike, Akademi per trajnime te Microsoft, ben trajnimin per aplikacionet e kompjuterve (European Computer Driving License), etj. Ne anen tjeter, merret me trajnimet per Menaxhimin e Projekteve (Project Management Institute) dhe aftesive te nderrmarresise (Europan Business Competence *License)
http://www.aukonline.org

CACTTUS
CACTTUS ofron spektër të gjerë të trajnimeve në Teknologjinë e Informacionit (TI) që mund të plotësojë të gjitha kërkesat për trajnim profesional dhe të nivelit të shfrytëzuesit. Cacttus gjithashtu ju ofron kunsulence në shërbimet e teknologjisë informative si dhe krijon dhe zhvillon softuer për nevojat tuaja.
http://www.cacttus.com

Expik
Expik eshte kompani profesionale qe mirret me zhvillime te aplikacioneve softuerike.
http://www.expik.com

Gashi Comp
Shitje dhe servisim te kompjutereve, Shkolle kompjuterike - Kurse dhe certifikim per kompjuter, ECDL - Certifikim per (European Computer Driving Licence). Softver per Kontabilitetin Financiar dhe Material si dhe për Bar cod-e për arka në dyqane.
http://www.gashicomp.net

German Training Center
German Training Center është themeluar në vitin 2002 nga një grup ndërkombëtarësh financuar nga donatori KNH(Kinder Not Hilfe) nga Gjermania. GTC është një organizatë jo qeveritare e regjistruar në zyrën për OJQ-t në Prishtinë si Qendër për ushtrimin e veprimtarive në fushën e trajnimit profesional dhe edukimit, ka statusin e përfituesit publik dhe nuk ka për qëllim fitimin.
http://www.gtc-kosova.org

ICT Education
ICT Education eshte nje institucion trajnimi profesional i cili ofron trajnime ne fushen e informatikes. Ne saje te partneritetit me Person VUE, ICT Education mundeson pajisjen e studenteve me certifikata qe njihen ne te gjithe boten. Tashme pjese e programit te ICT Education jane edhe çertifikimet e Microsoft, Cisco, CompTIA, Oracle.
http://www.ictedu.info

Information Development Initiative - IDI
Information Development Initiative (IDI) - është organizatë joqeveritare që ofron trajnime profesionale për teknologjinë informative në fushën e rrjetave kompjuterike, hardwerit dhe sistemeve operative. IDI poashtu merret me zhvillimin e kurrikulave të reja dhe aktivisht merret në ndërmjetesimin me punëdhënesit potencial.
http://www.idi-ks.org

ISOFTT
ISOFTT eshte kompani me seli ne Prishtine e themeluar ne vitin 2006 nga nje grup ekspertesh me pervoje mbi dhjete vjecare ne dizajn dhe zhvillim. ISOFTT ofron zgjidhje softuerike te kualitetit te larte, integrime dhe optimizim te sistemeve, sherbime konsulence ne IT dhe telekomunikacion, trajnime dhe edukime ne IT.
http://www.isoftt.com

Shko tek faqja: 1 2