American School of Kosova
Në emër të Administartës dhe Stafit të American School of Kosova ju dëshiroj mirëseardhje në faqen tone të internetit. Faqet në vijim janë të dizajnuara në atë mënyrë që të ju japin një imazh të arsimimit kualitativ që shkolla jonë ofron për komunitetin i cili është mësuar të punojë dhe të jetojë edhe jashtë vendit...
http://www.askosova.org

Asociation Loyola-Gymnasium
Në këtë faqe çdo herë mund të gjeni udhëzime dhe raporte të shkurtra për temat aktuale dhe ngjarjet në dhe rreth shkollës sonë dhe në konvikte. Ndonjëherë edhe raporte interesante nga Kosova për udhëtimet e nxënësve dhe pedagogëve jashtë vendit.
http://www.alg-prizren.com

Gjimnazi "Hivzi Sulejmani"
Faqja Zyrtare e Gjimnazit Hivzi Sulejmani në Fushë Kosovë.
http://www.hivzisulejmani.info

Gjuha shqipe - Suedi
Faqe zyrtare e Entit shkollore te Suedise per mesuesit, prinderit dhe nxenesit shqiptar ne Suedi dhe vendet tjera Nordike.
http://modersmal.skolutveckling.se/albanska/

Kolegji AGA XHITE
Shkolla Fillore (klasa I - V), Shkolla e mesme e ulët (klasa VI - IX), Shkolla e mesme (klasa X - XII); me drejtimet: Gjimnazi Matematikor me TIK, Administrim Biznesi, Farmaci, Dogana dhe Shpedicion, Menagjment Hotelerik dhe Turizëm, Dizajn mode.
http://www.agaxhitecollege.org

Prishtina High School
Ne më të vertetë jemi shkollë Amerikane.
http://www.phs-asi.org

Shkolla "Mesuesit e Shqiperise"
SHKOLLA 12 – VJEÇARE "MËSUESIT E SHQIPËRISË" Cikli fillor , e mesme e ulët dhe e mesme: të gjithë mësuesit vetëm nga Shqiperia Prindër dhe nxënës të dashur shkolla që dëshironi, hapet në Prishtinë Ajo ju ofron atë që ju mungon : * KOMUNIKIM TË RRJEDHSHËM NË SHQIPE TË KULLUAR * CILËSI TË LARTË NË LËNDËT SHKENCORE * FORMIM si qytetarë të denjë në lëndët shoqërore * ANGLISHTE TË PËRKRYER. * U JAPIM ATE QE NUK KENI: Trajtim thellësisht dhe Prindëror Për më tepër vizitoni uebsajtin tonë!
http://www.mesuesiteshqiperise.com/

Shkolla "Mileniumi i Tretë"
Shkolla "Mileniumi i Tretë" është shkollë jopublike e nivelit fillor dhe të mesëm të ulët (klasat 1-9), e themeluar nga Qendra për Arsim e Kosovës (KEC). Shkolla është licensuar nga Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e Teknologjisë.
http://www.mileniumi3.net

Shkolla e mesme “Luarasi”
Shkolla e mesme “Luarasi” është shkollë e mesme e lartë e arsimit të përgjithshëm (gjimnaz) dhe arsimit profesional (lëmi shëndetësor, drejtimi farmaci dhe lëmi ekonomik, drejtimi bankier).
http://www.shmluarasi.com

Shkolla Rrezor
Shkolla Fillore e Mesme e Ulët "Beqir Gashi" në Rrezor (ish Mleqan).
http://www.shkollarrezor.com