Aleanca Kosova e Re
Ueb faqja zyrtare e Partisë Aleanca Kosova e Re.
http://www.akr-ks.com

Balli i Kombit
Web faqja zyrtare e Ballit Kombëtar.
http://www.ballikombit.org

BalliKombit.Org
BalliKombit.Org- Partia nga Shqiperia
http://www.ballikombit.org

Lëvizja për Bashkim
Lëvizja për Bashkim (LB) është organizatë politike, e cila përpiqet për zgjidhjen e çështjes së pazgjidhur shqiptare. LB-ja përpiqet për bashkimin e popullit shqiptar në një shtet të vetëm, sovran, të lirë e demokratik. Krahas qëllimit kryesor, – bashkimit kombëtar, - dhe detyrave rreth shtrirjes së politikës së saj, LB-ja do të jetë aktive në trajtimin e çështjeve të përditshme të qytetarit, duke u përpjekur për zgjidhjen e tyre, por gjithmonë në përputhje dhe në funksion të qëllimit
http://www.levizjaperbashkim.com

Lëvizja VETËVENDOSJE
Lëvizja VETËVENDOSJE! është komunitet i njerëzve që refuzojnë të nënshtrohen, dhe synon arritjen dhe realizimin e vetëvendosjes për popullin e Kosovës. Zanafilla e VETËVENDOSJE!-s ndodhet në aktivitetet dhe aksionet e shumta të KAN-it (Rrjeti i Aksionit për Kosovën), që kishin për qëllim të krijojnë një qytetari aktive në Kosovë, të dedikuar në promovimin e vlerave universale në fushat e të drejtave dhe lirive të njeriut, barazisë dhe drejtësisë sociale.
http://www.vetevendosje.org

Lidhja Demokratike e Dardanisë
Ueb faqja zyrtare e Lidhjës Demokratike te Dardanisë
http://www.ldd-kosova.org

Lidhja Demokratike e Kosovës
Ueb faqja zyrtare e Lidhjës Demokratike të Kosovës.
http://www.ldk-kosova.eu

Partia Demokratike e Kosovës
Web faqja zyrtare e Partisë Demokratike të Kosovës.
http://www.pdk-ks.org

Partia Demokratike Shqiptare
Web faqja zyrtare e Partisë Demokratike Shqiptare - Maqedoni.
http://www.gurra-pdsh.org

Partia Socialiste e Shqiperisë
Faqja zyrtare e Partisë Socialiste te Shqiperisë.
http://www.ps.al