EULEX Kosovë
EULEX Kosovë - Misioni Evropian për Sundimin e Ligjit.
http://www.eulex-kosovo.eu/alb/

EUPTK
EUPTK - Përgatitjet për EULEX Kosovë - Misioni Evropian për Sundimin e Ligjit.
http://www.eupt-kosovo.eu