Cimarosti sh.p.k.
Bejmë transportimin e mallrave si dhe gjithashtu shpedicionin nga te gjitha vendet e Botës. Si dhe ofrojmë ndëmjetësime për shitje-blerje te mallrave te ndryshme.
http://www.cimarosti-ks.com