Accounting Auditing and Consulting
Kompania RB-PARTNERS eshte nje kompani me nje staf te sepecializuar ne Kontabilitet Auditim dhe Konsulence.
http://www.rb-partners.com

AEFS BESA
Jemi kompani konsulente e themeluar në vitin 2001. Përmes ofrimit të Shërbimeve Administrative, Ekonomike dhe Financiare, përkrahim zhvillimin e vazhdueshëm Ekonomik të ndërmarrjeve, certifikimin sipas standardeve të menaxhimit total të cilësisë (TQM) dhe Implementimin e Projekteve që kanë për qëllim zhvillimin Socio-Ekonomik të shoqërisë në Kosovë.
http://www.aefs-besa.com

ALAC
Konsulence fiskale, ligjore, kontabilitet, certifikime ISO, Auditim, etj.
http://www.alac-al.com

ALAC Consulting
ALAC Consulting shpk eshte nje shoqeri konsulence financiare, ligjore dhe fiskale si dhe gjithashtu realizon hartimin dhe implementimin e ISO 9001, 14001, 22000, ne kompani. Sherbimet shtrihen ne te gjithe shqiperine dhe ne te gjithe llojet e aktiviteteve.
http://www.alac-consulting.com

BAS Programe
Programi BAS u ofron asistencë ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në Kosovë për t’u zhvilluar dhe rritur, duke nxitur aftësitë e tyre konkuruese, menaxhimin e marketingut dhe ate financiar, sistemet e menaxhimit të cilësisë dhe plane strategjike biznesi.
http://www.bas-ks.org

BILANSI - Agjensioni për Kontabilitet
Disa prej shërbimeve që ofron Bilansi: Udhëheqjen e kontabilitetit, Për ndërmarrje të vogla dhe të mesme, Regjistrimin e ndërarrjeve në agjension, Përpilimin e rregulloreve për ndërmarrje, Shërbime tjera në lëmin e kontabilitetit.
http://www.bilansi.com

DCE - Development Consulting & Engineering
Development, Consulting & Engineering apo shkurtimisht DCE është një firmë që ofron ekspertizë në konsulencë për shërbimet e mëposhtme: Konsulencë Menaxheriale, Burime Njerëzore & Trajnime, Inxhinieri dhe Këshillim në Teknologjinë e Informacionit si dhe Konsulenca ligjore për klientët e saj brenda dhe jashtë vendit.
http://www.dce-group.com

Euro Konekt doo - Tetovë
Byro për shërbime Ekonomike, Web-Design dhe Kompjuterike...
http://www.euro-konekt.com

INN Consulting
INN Consulting është një ndër kompanitë lidere për kualitet në konsulence te bizneseve te vogla dhe te mesme në Kosovë. INN Consulting ofron shërbime konsulence në menaxhim te biznesit tuaj dhe qeshtjeve financiare.
http://www.inn-consulting.com

Integra Consulting
Hulumtime dhe analiza tregu; Shërbime dhe konsultime për biznes dhe ndërmarrësi; Trajnime në kontabilitet, financa, marketing, menaxhim, dhe ndërmarrësi; Shërbime të kontabilitetit dhe analiza financiare; Vlerësimin e kapaciteteve organizative; Plane biznesi dhe marketingu; Këshilla për tatime dhe legjislacionin komercial në Kosovë, etj,
http://www.integra-consulting.net

Shko tek faqja: 1 2