Accounting Auditing and Consulting
Kompania RB-PARTNERS eshte nje kompani me nje staf te sepecializuar ne Kontabilitet Auditim dhe Konsulence.
http://www.rb-partners.com

ALAC
Konsulence fiskale, ligjore, kontabilitet, certifikime ISO, Auditim, etj.
http://www.alac-al.com

ALAC Consulting
ALAC Consulting shpk eshte nje shoqeri konsulence financiare, ligjore dhe fiskale si dhe gjithashtu realizon hartimin dhe implementimin e ISO 9001, 14001, 22000, ne kompani. Sherbimet shtrihen ne te gjithe shqiperine dhe ne te gjithe llojet e aktiviteteve.
http://www.alac-consulting.com

BILANSI - Agjensioni për Kontabilitet
Disa prej shërbimeve që ofron Bilansi: Udhëheqjen e kontabilitetit, Për ndërmarrje të vogla dhe të mesme, Regjistrimin e ndërarrjeve në agjension, Përpilimin e rregulloreve për ndërmarrje, Shërbime tjera në lëmin e kontabilitetit.
http://www.bilansi.com

Euro Konekt doo - Tetovë
Byro për shërbime Ekonomike, Web-Design dhe Kompjuterike...
http://www.euro-konekt.com

INN Consulting
INN Consulting është një ndër kompanitë lidere për kualitet në konsulence te bizneseve te vogla dhe te mesme në Kosovë. INN Consulting ofron shërbime konsulence në menaxhim te biznesit tuaj dhe qeshtjeve financiare.
http://www.inn-consulting.com

Instituti i Modelimeve në Biznes - Kosovë
Instituti i Modelimeve në Biznes. Shitje, shërbime, trajnime, kontabiliteti ALPHA, kontabiliteti, Arka dhe Banka, Magazinat, Shitje & Blerje, Listë Pagesash, Aktivitete te Qëndrueshme.
http://www.imbks.com

Integra Consulting
Hulumtime dhe analiza tregu; Shërbime dhe konsultime për biznes dhe ndërmarrësi; Trajnime në kontabilitet, financa, marketing, menaxhim, dhe ndërmarrësi; Shërbime të kontabilitetit dhe analiza financiare; Vlerësimin e kapaciteteve organizative; Plane biznesi dhe marketingu; Këshilla për tatime dhe legjislacionin komercial në Kosovë, etj,
http://www.integra-consulting.net

KAF Financial Group
KAF Financial Group eshte kompani e sherbimeve te kontabilitetit, auditimit dhe financave.
http://www.kaf-ks.com

Melita&Partners
Melita & Partners është kompani kosovare me seli në Prishtinë, e cila ofron shërbime të kombinuara në fushën e financave, kontabilitetit dhe teknologjisë së informacionit. Melita & Partners ka përvojë të gjerë në implementimin e sistemeve financiare të bazuara në aplikacionin QuickBooks®, i cili është lider në tregun e SHBA-së dhe mbulon 90% të tregut.
http://www.melita-partners.com

Shko tek faqja: 1 2